MargfeltTil hovudsida

- Oppdat. 15.05.09 -

Prinsippskisse av konstruksjonen

 
 

Tre klinka bordgangar i botn bygd på underliggjande kjølbord. To klinka bordgangar i sida. Det nedste sidebordet er festa til det ytterste botnbordet med spikar. Under kjølbordet er det festa to slitelister.Framgavlen er forsterka med kne oppe i hjørnet.

 

 

 

 

To heile botnband.To heile botnband med kne/bækkar.


Flatkeip med tolle av jarn.
Keipen er festa med spikar på innsida av øvste bordgang.

Keipen er spesiell på den måten at han i tillegg til å vera
festa oppe på innsida av øvste bordgang er felt inn
og nedpå bordgangen.


 

 

 

Tekst og teikning: Arne Høyland

 

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør: Frode Vee-Haugen

Til toppen