MargfeltTil hovudsida

- Oppdat. 15.05.09 -

Data / historikk

 

BYGGJEÅR : 1934
BYGD AV : MONS H MATRE
BYGGJEPLASS : MATRE
LENGDE : 430 CM
GAVL FRAMME OG BAK
BREIDDE FRAMGAVL : 97 CM
BREIDDE BAKGAVL : 157,5 CM


KLINKBYGD BOTN OG KLINKBYGDE SIDER
Det yste omfaret med botnbord er spikra til fyrste og nederste omfar med sidebord.
Botnborda er omvendt sua i forhold til sideborda.
TAL ROM (UTANOM FRAMROM OG BAKROM)……………………………….... 2
TAL HEILE BOTNBAND…………………………………………………………...... 4
TVERRSTIVING: To av botnbanda har påskøytt kne i endane. Knea stør mot dei to
sideborda og fungerar såleis som bækkleistar.
TAL BORD I FRAMGAVL …………………………………………………………....1
TAL BORD I BAKGAVL…………………………………………………………….. .3
Det nederste bordet er i full breidde medan det øvste bordet er skøytt i lengderetningen.
KNEFORSTERKA FRAMGAVL
BYGD PÅ UNDERLIGGJANDE ENKELT KJØLBORD
TO SLITELISTER UNDER KJØLBORDET
TAL BORDGANGAR I HUDA …………………………………………………….....5
IKKJE ÆSING
FLATKEIP MED TOLLE AV JARN ………………………………………………....2
Keipen ligg delvis oppe på og delvis nedetter på innsida av øvste bordgang
Tekst: Arne Høyland

 

Masfjorden kommune, 5981 Masfjordnes - E-post - Tlf. 56 16 62 00 - faks. 56 16 62 01
Ansvarleg redaktør: Svein H. Hofslundsengen - Nettvevar og nettredaktør: Frode Vee-Haugen

Til toppen